• CEO
  • Shopify Apps
  • Social Head
  • ManySales
  • Service

CEO

fireapps

#CEO#FIREGROUP

FireGroup sẽ là nơi mà mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nói về kinh doanh Dropshipping!

Với hơn 10 năm "lăn lộn" cùng dropshipping, làm việc liên tục để duy trì hệ thống kinh doanh trên website, tôi hiểu rõ những khó khăn mà người dùng sẽ gặp phải.

Tôi từng có một ước mơ góp sức xây dựng một nền tảng hỗ trợ những cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp dropshipping dễ dàng và tiện lợi hơn.

Và FireGroup là một mắt xích trong giấc mơ này của tôi.