Graphic Designer Executive

We are looking for individuals who are passionate about designing, to make our product alive

Xem thêm

Brand Communications Executive

Want convey the FireGroup culture and employee experience? Join us now!

Xem thêm

SH/HCM – Customer Success Executive (Full-Time Night Shift)

This is a great vacancy for candidates who wish to work full-time at night

Xem thêm

MS/HCM – Product Owner

Become a part of our Product Development team!

Xem thêm

SH/HCM – Senior Front-end Developer (VueJs)

We are looking for candidates with solid experience in Front-end technologies

Xem thêm

FA/HCM – Digital Content Creator

If you are interested in creating in-app content then you're the right person for this job!

Xem thêm

SE/HCM – Talent Acquisition Collaborator (Contract)

Xem thêm

FA/HCM – PHP Developer (Laravel)

Changes to participate in creating coolest and biggest applications on Shopify!

Xem thêm

MS/HCM – PHP Developer (Laravel)

We are calling out for Developer Talent who have a passion for E-Commerce

Xem thêm

FA – Technical Support (HTML, CSS, JS) (SWE)

If you enjoy solving page speed problems and building highly customer experiences, come join us!

Xem thêm

FA/HCM – Senior Front-end Developer (VueJs)

We are looking for candidates with solid experience in Front-end technologies

Xem thêm

FA/HCM – Web Developer (SWE)

This vacancy is for the one who understands how the Website operates is, and for who enjoys coding, maintenance, to make one of the Best Websites for customer

Xem thêm

SH/HCM – UX Writer

If you are interested in creating in-app content then you're the right person for this job!

Xem thêm

SE/HCM – C&B Executive

FireGroup Technology is looking for a C&B Executive

Xem thêm

SH/HCM – Senior Product Owner

Join us to build and innovate one of the most supreme Shopify Apps.

Xem thêm

FA – Customer Success Collaborator (Freelance)

Grab this opportunity to work with our foreign customers as a freelancer

Xem thêm

SE/HCM – Mid-Senior Talent Acquisition Executive

Contribute to acquiring great talents for FireGroup by becoming or Talent Acquisition Executve

Xem thêm

SE/HCM – Talent Acquisition Leader/Manager

Don't miss this chance to contribute to talent acquisition strategies and activities at FireGroup!!

Xem thêm

FA/HCM – Senior Product Designer

We are looking for individuals who are passionate about designing high-level and modern user interfaces

Xem thêm

MS/HCM – Product Executive

Join us to build and innovate one of the most supreme Shopify apps.

Xem thêm

MS/HCM – Senior Performance Marketing Executive

A great opportunity for people who love performance marketing

Xem thêm

FA/DN – Senior PHP Developer (Laravel)

Changes to participate in creating coolest and biggest applications on Shopify!

Xem thêm

FA – Technical Support (SWE)

If you enjoy solving page speed problems and building highly customer experiences, come join us!

Xem thêm

FA/HCM – Technical Support

FireGroup is looking for Technical Support candidates

Xem thêm

SH – Customer Support (Freelance, Remote)

A awesome chance for university students to earn valuable experience by working with our great customers

Xem thêm

FA/HCM – Associate Customer Support Executive

Support our wonderful customers worldwide by becoming a Customer Support Executive

Xem thêm

FA/HCM – Web Developer

Calling out all the Developer Talent, especially in building Website, to bring enjoyably, comfortable to customer. Help us to know, understand, and reach more customers.

Xem thêm

FA/HCM – Web Designer

We are looking for individuals who are passionate about designing high-level and modern user interfaces

Xem thêm

FA/HCM – Technical Support (Freelance, Night Shift)

A great vacancy if you would love to work during your free time

Xem thêm

MS/HCM – Front-End Developer (ReactJS)

Join us for the great journey !

Xem thêm

MS/HCM – Digital Content Executive

Interested in creating English digital content? Send us your CV now

Xem thêm

FA/HCM – Quality Control Executive

FireGroup is now looking for QC Executives

Xem thêm

SE/HCM – Talent Acquisition Intern

Cơ hội dành cho các bạn sinh viên yêu thích mảng Nhân sự, đặc biệt là Tuyển dụng

Xem thêm

SH/HCM – Growth Manager/Leader

FireGroup is looking for Talent who extremely good at developing overall growth strategy & plan to achieve key business, bring the best value to users.

Xem thêm

FA/HCM – Senior NodeJs Developer

Changes to participate in creating coolest and biggest applications on Shopify!

Xem thêm

SE/HCM – DevOps Engineer (Junior-Middle Level)

Chance to deploy and maintain super cool e-commerce web-applications on Shopify!

Xem thêm

FA – Customer Success Collaborator (Freelance)

Grab this opportunity to work with our foreign customers as a freelancer

Xem thêm

FA – Technical Support (SWE)

If you enjoy solving page speed problems and building highly customer experiences, come join us!

Xem thêm

FA/HCM – Technical Support

FireGroup is looking for Technical Support candidates

Xem thêm

SH – Customer Support (Freelance, Remote)

A awesome chance for university students to earn valuable experience by working with our great customers

Xem thêm

FA/HCM – Associate Customer Support Executive

Support our wonderful customers worldwide by becoming a Customer Support Executive

Xem thêm

Graphic Designer Executive

We are looking for individuals who are passionate about designing, to make our product alive

Xem thêm

SH/HCM – UX Writer

If you are interested in creating in-app content then you're the right person for this job!

Xem thêm

FA/HCM – Digital Content Creator

If you are interested in creating in-app content then you're the right person for this job!

Xem thêm

MS/HCM – Senior Performance Marketing Executive

A great opportunity for people who love performance marketing

Xem thêm

MS/HCM – Digital Content Executive

Interested in creating English digital content? Send us your CV now

Xem thêm

SH/HCM – Growth Manager/Leader

FireGroup is looking for Talent who extremely good at developing overall growth strategy & plan to achieve key business, bring the best value to users.

Xem thêm

FA/HCM – PHP Developer (Laravel)

Changes to participate in creating coolest and biggest applications on Shopify!

Xem thêm

MS/HCM – PHP Developer (Laravel)

We are calling out for Developer Talent who have a passion for E-Commerce

Xem thêm

FA – Technical Support (HTML, CSS, JS) (SWE)

If you enjoy solving page speed problems and building highly customer experiences, come join us!

Xem thêm

FA/HCM – Web Developer (SWE)

This vacancy is for the one who understands how the Website operates is, and for who enjoys coding, maintenance, to make one of the Best Websites for customer

Xem thêm

SH/HCM – Senior Product Owner

Join us to build and innovate one of the most supreme Shopify Apps.

Xem thêm

FA/HCM – Senior Product Designer

We are looking for individuals who are passionate about designing high-level and modern user interfaces

Xem thêm

MS/HCM – Product Executive

Join us to build and innovate one of the most supreme Shopify apps.

Xem thêm

FA/DN – Senior PHP Developer (Laravel)

Changes to participate in creating coolest and biggest applications on Shopify!

Xem thêm

FA/HCM – Web Developer

Calling out all the Developer Talent, especially in building Website, to bring enjoyably, comfortable to customer. Help us to know, understand, and reach more customers.

Xem thêm

FA/HCM – Web Designer

We are looking for individuals who are passionate about designing high-level and modern user interfaces

Xem thêm

MS/HCM – Front-End Developer (ReactJS)

Join us for the great journey !

Xem thêm

SE/HCM – C&B Executive

FireGroup Technology is looking for a C&B Executive

Xem thêm

SE/HCM – Mid-Senior Talent Acquisition Executive

Contribute to acquiring great talents for FireGroup by becoming or Talent Acquisition Executve

Xem thêm

SE/HCM – Talent Acquisition Leader/Manager

Don't miss this chance to contribute to talent acquisition strategies and activities at FireGroup!!

Xem thêm

Work hard Play harder

Làm hết sức và chơi hết mình để tái tạo năng lượng, quyết chiến hơn cho những thành công sắp tới.
Đó là tinh thần làm việc tại FireGroup.

fireapps

Là thành viên của FireGroup, bạn được gì?

icon box

Mức lương cạnh tranh

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với công sức bạn đã cống hiến.

icon box

Chăm sóc sức khỏe

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động Việt Nam, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

icon box

Môi trường làm việc

Không gian đẹp mắt, gần gũi thiên nhiên, đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, môi trường làm việc thoải mái.

icon box

Du lịch

Du lịch, nghỉ mát hàng năm, team building hàng quý.

icon box

Nâng cao trình độ

Làm việc một cách chuyên nghiệp với khách hàng nước ngoài, được tiếp cận với công nghệ mới nhất.

icon box

Khen thưởng

Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc theo quý, thưởng thâm niên, thưởng nóng khi có ý kiến đóng góp hay thành tích vượt bậc.

icon box

Cơ hội thăng tiến

Cơ hội làm việc và thăng tiến lên các vị trí cao hơn theo năng lực, không phụ thuộc vào thâm niên.

icon box

Quyền lợi khác

Quà tặng sinh nhật, cà phê, trà bánh và kho sách miễn phí, hoạt động chơi game kích thích sự sáng tạo.